img

龙虎国际登录

总决赛400米混合泳男:1

皮埃尔亨利4'18''23(有资格参加奥运会); 2.罗马市长4'25''79; 3. Damien Cattin Vidal 4'26''40

男子400米自由泳决赛:1

Nicolas Rostoucher 3'48''07(有资格参加奥运会); 2.SébastienRouault3'48''70(有资格参加奥运会); 3. Anthony Pannier 3'51''98

最后400米混合泳女:1

Camille Muffat和Joanne Andraca 4'38''23(法国新纪录,有资格参加奥运会)

News